■ Удирдамж 

Урлаг, Шинжлэх Ухааны Нийгэмлэг - Тохоку салбараас медиа-урлагийн шилдэг бүтээлүүд болоод медиа урлагт хэрэглэгдэх технологуудийг таниулах, суртчилах зорилгоор доорх төрлүүдийн бүтээлүүдийг хамруулсан уралдааныг зохион байгуулна.

■ БҮТЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ

Тэмцээн нь интерактив ба интерактив бус, медиа урлаг дах дижитал технологийн шийдэл гэсэн ангиллаар бүтээл хүлээн авах бөгөөд шинэ төрлийн короно вирусын(COVID-19) улмаас энэ жил онлайн болон өөрийн биеэр оролцох гэсэн хосолсон байдлаар зохион байгуулагдана. Онлайнаар бүтээлийн илгээгчдийн хувьд зураг, хөдөлгөөнт зураг, видео (бүтээлийн тайлбар+бүтээлийн үзүүлэн) байна. Харин өөрийн биеэр оролцох оролцогчдын хувьд бүтээл нь интерактив, дижитал технологийн бүтээл байх бөгөөд оролцогчид үзэсгэлэн болох өдөр, газарт өөрийн биеэр бүтээлээ танилцуулна. Мөн нөхцөл байдлаас шалтгаалан тэмцээн зөвхөн онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болно. Ангилал тус бүрд хамаарах бүтээлүүдийн жишээг доор үзүүлэв. Хүлээн авах бүтээл нь доорх жагсаалтаар хязгаарлагдахгүй.

◆Интерактив бүтээлүүд:

 Интерактив контент ба интерактив системүүд: тоглоом, медиа бүтээл, VR/MR контент, робот, интерактив төхөөрөмж ашигласан бүтээл, физик тооцоолол, веб дизайн,...

◆Интерактив бус бүтээлүүд:

 Дижитал технологи ашиглан бүтээсэн зураг, видео контент, компьютер график, алслалттай зураг, дизайны зураг, рэндэр, хөдөлгөөнт дүрс, видео, проекцын зураглал,...

◆Дижитал технологи:

 Бүтээл туурвихад хэрэглэгддэг дижитал технологиуд болон хэрэгслүүд: Үүнд CG, CAD, CV, VFX, зураг болон дүрс боловсруулалт, харилцаа холбооны технологи, мэдрэгч технологи, дууны технологи, HI/VR төхөөрөмж, real-world интерфейс, симуляцийн технологи, дүрслэх технологи, дэлгэцийн технологи гэх мэт...

(Тайлбар: Хэрэв тухайн бүтээл нь танилцуулга эсвэл үзүүлэнгүй бол бэлдсэн видео, зураг гэх мэт зүйлсээр нь гол санааг нь ойлгохыг зориорой.)

▲Эхэнд очих

■ БҮРТГҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

 1. Ажил мэргэжил, оршин суугаа газар, харьяаллаас үл хамааран хэн ч энэ тэмцээнд оролцох боломжтой.
 2. Нэг хүн хэдэн ч бүтээл илгээж болно.
 3. Доорх холбоос дээр дарж бүртгүүлнэ.
 4. Тэмцээнд бүртгүүлэхээс өмнө өөрийн бүтээлээ зохиогчийн эрх, бусад эрхийг зөрчөөгүй гэдгээ сайтар нягтлаарай. Хэрэв бусдын зураг, кино, уран зураг, видео, хөгжим зэргийг ашигласан бол зохиогчоос зөвшөөрөл авна уу.
 5. Хэрэв хөндлөнгийн этгээдээс зохиогчийн эрхийг зөрчсөн тухай гомдол, санал ирсэн тохиолдолд оролцогч тал бүх хариуцлагыг хүлээнэ. Уралдааныг зохион байгуулагч тал зохиогчийн эрхийн талаар ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
 6. Бүтээлийн агуулга, хэрэглэх төхөөрөмж, ажиллуулах заавар, нэмэлт мэдээллийг шалгаруулалтын явцад асууж лавлана.
 7. Суурилуулахад хүндрэлтэй (хүнд хүчир, зардал, хүн хүч шаардсан, овор хэмжээ ихтэй, гэрэлтүүлгийн тусгай орчин шаардсан гэх мэт) бүтээлүүд, болон үзэсгэлэнгийн талбайг бохирдуулж, гэмтээж болзошгүй бүтээлүүдийг видео танилцуулга хэлбэрээр оролцуулна.
 8. Өндөр дуу авиа гаргах шаардлагатай бүтээлийг танилцуулах хэлбэр, нөхцөлийг урьдчилан зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.
 9. Үзэсгэлэнгийн танхим, үзэгчдээс хохирол учруулсан гомдол, нэхэмжлэл ирсэн тохиолдолд оролцогч бүх хариуцлагыг хүлээж, өөрийн зардлаар шийдвэрлэнэ. Тэмцээний хороо хариуцлага хүлээхгүй болно.
 10. Үзэсгэлэнгийн танхимд компьютерийн сүлжээгүй.
 11. Art & Technology Tohoku-ийн дарамт, шахалтын бодлогыг дагаж мөрдөнө үү.

◆Үзэсгэлэнд оролцох тухай

Үзэсгэлэнгийн үеэр үзүүлэн тавигдаагүй, дэлгэгдээгүй бүтээлүүдийг онлайнаар үзүүлэх болно. Оролцогчийн илгээсэн холбоос болон тамнайл зураг ашиглан бүтээлийг үзэх боломжийг бүрдүүлж, Art & Technology Tohoku 2023 портал хуудсанд байрших болно. Мөн түүнчлэн бид эдгээр бүтээлүүдийг үзэсгэлэнгийн талбайд үзүүлэхээр төлөвлөж байна

 1. Танилцуулга болон үзүүлэнгүй аливаа бүтээлийг онлайнаар үзүүлж, үзэсгэлэнгийн үеэр дэлгэцээр үзүүлэх болно. Харин ийм олон бүтээл бүртгүүлбэл дэлгэцээр үзүүлэх бүтээлийг урьдчилсан шалгаруулалтаар сонгох болно.
 2. Интерактив болон дижитал технологийн бүтээлүүдийг танилцуулахад зориулж гэрэлтүүлэг бүхий нэг ширээ бэлтгэнэ(өргөн 80см, урт 80см орчим) . Бүтээлийг өөрсдийн компьютер ашиглан танилцуулна ( Хэрэв нэгээс илүү ширээ шаардлагатай бол “Уралдаанд оролцох хуудас” –г бөглөж өгнө үү) .
 3. Өндөр дуу авиа гаргах шаардлагатай бүтээлийг танилцуулах хэлбэр, нөхцөлийг урьдчилан зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.
 4. Үзэсгэлэнгийн танхим компьютерын сүлжээгүй.
 5. Оролцогч нь үзэсгэлэнгийн зохион байгуулагч болон үзэгчдийн зүгээс ирсэн санал, гомдол, шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэх үүргийг хүлээнэ. Оpолцогч болон бүтээлийн талаарх аливаа гомдол шаардлагад уралдааныг зохион байгуулагч тал хариуцлага хүлээхгүй.

◆Бүртгүүлэхэд тавигдах шаардлага


###Thank you for your submission. Submission System was closed.###

Интерактив бус бүтээл (Зураг)
 Тамнайл зураг болон бүтээл байршсан URL link.

Интерактив бус бүтээл (Видео)
 Тамнайл зураг болон бүтээл байршсан URL link.
 Жич: Эхний 3 минут шалгаруулалтад ашиглагдана.

Интерактив бүтээл (танилцуулгагүй / үзэсгэлэнд үзүүлэх)
Дижитал технологи (танилцуулгагүй / үзэсгэлэнд үзүүлэх)
 Тамнайл зураг, бүтээлийн тайлбар, бичлэгтэй URL.
 Жич: Бүтээлийн тайлбар болон үзүүлэнг бичлэгэндээ багтаана үү. Эхний 3 минут шалгаруулалтад ашиглагдана.

Интерактив бүтээл (танилцуулга, үзэсгэлэнд үзүүлэх)
Дижитал технологи (танилцуулга, үзэсгэлэнд үзүүлэх
 Тамнайл зураг, бүтээлийн тайлбар, дэлгэрэнгүй тайлбарласан үзүүлэн PDF.

※Бүртгүүлсэн тамнайл зураг болон URL нь үзэсгэлэнгийн үеэр Art &Technology Tohoku 2023 портал сайтад холбоос хаяг болон ашиглагдах болно. Бичлэг тоглуулахад хялбар болгох үүднээс YouTube-д байршуулах эсвэл татаж авна уу!
Тамнайл зураг нь 1280 хэвтээ, 720 босоо хэмжээтэй JPG файл байна. (Тохиромжтой байлгах үүднээс хэмжээ өөрчлөгдөж болно.)

◆Хуваарь

Бүртгэл эхлэх: 2023 оны 5 сарын 8 (Даваа)
Бүртгэл дуусах: 2023 оны 6 сарын 9 (Баасан) >>2023 оны 6 сарын 20 (Мягмар)
Үзэсгэлэн 2023 оны 7 сарын 15 (Бямба)-д Япон улсын Иватэ Их Сургуулийн Шинжлэх ухаан, Инженерийн Тэнхимийн Дизайн, Медиа Технологийн Хамтын Ажиллагааны Студид зохион байгуулагдана

 

          

 

▲Эхэнд очих

■ ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛОН ЯЛАГЧИЙГ ЗАРЛАХ

 1. Шүүгчдийн анхан шатны үнэлгээг үндэслэн үзэсгэлэнд тавигдах бүтээлүүдийг шалгаруулна. Үзэсгэлэнгийн өдөр, үзэсгэлэнд тавигдсан бүтээлүүдийг шүүгчийн бүрэлдэхүүн шалгаруулж дүгнэнэ. Үзэсгэлэнд биеэр оролцохоос өмнө зөвлөл нь танд интерактив бүтээлийг тайлбарласан видео болон бусад өөр материалуудыг явуулах хүсэлтийг илгээх болно.
 2. Шилдэг бүтээлийг шалгаруулж “Tэргүүн шагнал” болон “Дэд шагнал“олгоно. Tүүнчилэн “Tусгай шагнал” болон бакалаврын oюyтнуудын бүтээлүүдээс шалгаруулан “Урамшуулаx шагнал” олгох тохиолдол байна.
 3. Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалтын дүнг үзэсгэлэн болох өдөр нийтэд мэдэгдэж, ART& TECHNOLOGY TOHOKU 2023 веб хуудсанд дүнг байрлуулна.
 4. Үзэсгэлэнд бүртгүүлэхэд үнэ төлбөргүй бөгөөд хэн ч оролцож болно. Портал сайтад нэвтрэхийн тулд эхлээд бүртгүүлэх ёстой.
▲Эхэнд очих

■ ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ

Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг хүлээн авч, шалгаруулах үйл ажиллагааг Art & Technology судалгааны нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүд удирдан зохион байгуулна.


▲Эхэнд очих

■ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВЛӨЛ

The Art & Technology Tohoku 2023 -ийн гүйцэтгэх зөвлөл
Тэргүүн: Такуя Акаши
Дэд тэргүүн: Кента Мотомура
Хорооны гишүүд Тохоку салбарын хариуцлагатнууд

▲Эхэнд очих

■ ХОЛБОО БАРИХ

"Art &Technology Tohoku 2023" гүйцэтгэх хорооны ажлын алба
E-Mail: at-committee(AT)lk.cis.iwate-u.ac.jp 
TEL: 019-621-6464,019-621-6569

▲Эхэнд очих